วิธีหุงข้าวนูริซ

วิธีหุงข้าวกาบานูริซให้อร่อย ทำง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง...การหุงข้าวกาบา ในอัตราส่วนที่เหมาะสมและถูกวิธี นอกจากจะช่วยให้ข้าวอร่อยน่าทานแล้ว ยังช่วยคงคุณค่าสารกาบาไว้ได้อย่างครบถ้วนอีกด้วย

ชนิดข้าว

อัตราส่วน

ข้อแนะนำ

ข้าวกล้องงอกหอมมะลิกาบา

ข้าว 1 ส่วน : น้ำ 2 ส่วน

ปรับระดับน้ำได้ตามความต้องการ

ข้าวกล้องงอกหอมสามกษัตริย์

ข้าว 1 ส่วน : น้ำ 2 ส่วน

ปรับระดับน้ำได้ตามความต้องการ

ข้าวฮางหอมมะลิ

ข้าว 1 ส่วน : น้ำ 2 ส่วน

ปรับระดับน้ำได้ตามความต้องการ

ข้าวกล้องงอกชนิดบดละเอียด


สำหรับเด็กอ่อนควรต้มข้าวบดอย่างน้อย 15 นาที

ข้าวกล้องงอกชนิดบดหยาบ


สำหรับเด็กอ่อนควรต้มข้าวบดอย่างน้อย 15 นาที

ข้าวหอมมะลิอีสานแท้ 100%

ข้าว 1 ส่วน : น้ำ 1.2 ส่วน

ปรับระดับน้ำได้ตามความต้องการ

ข้าวหอมมะลิสามกษัตริย์

ข้าว 1 ส่วน : น้ำ 1.5 ส่วน

ปรับระดับน้ำได้ตามความต้องการ

ข้าวกล้องหอมมะลิอีสานแท้ 100%

ข้าว 1 ส่วน : น้ำ 1.5 ส่วน

ปรับระดับน้ำได้ตามความต้องการ

ข้าวหอมปทุม

ข้าว 1 ส่วน : น้ำ 1 ส่วน

ปรับระดับน้ำได้ตามความต้องการ

ข้าวเจ้าขาว

ข้าว 1 ส่วน : น้ำ 1.5 ส่วน

ปรับระดับน้ำได้ตามความต้องการ

ข้าวเหนียวหอมอุดร


ควรแช่น้ำก่อนนึ่งข้าวไม่ต่ำกว่า 2 ชม.