ความเป็นมาของนูริซ

ข้าวกล้องงอกหรือ ข้าวกาบาได้รับความนิยมอย่างมากมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี โดยเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเด็ก นักเรียนและผู้ที่สนใจในด้านสุขภาพ เนื่องจากข้าวกล้องงอกมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เราจึงได้ศึกษาและพัฒนากรรมวิธีการผลิตให้สามารถเก็บรักษาคุณภาพไว้ได้นาน และเพิ่มคุณค่าของสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ข้าว นูริซเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเทคโนโลยีการผลิตข้าวงอกมาผสมผสานกับการผลิตข้าวฮาง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวไทยในภาคอีสาน ประกอบกับเทคนิคพิเศษเพื่อเพิ่มสมุนไพรเข้าไปในข้าว จนมาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกนูริซ ซึ่งจากผลการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารจากห้องปฏิบัติการกลางตรวจ สอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร (Central Lab) พบ ว่าข้าวนูริซมีปริมาณสารกาบามากกว่าข้าวฮาง และมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าข้าวกล้องและข้าวทั่วๆไป เนื่องจากส่วนประกอบของเมล็ดข้าว

ยังคงอยู่ครบถ้วน และยังสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดเชื้อรา (Alpha-toxin) กลิ่นหืน และเกิดกรดซึ่งเป็นตัวการทำให้อาหารย่อยยากและเกิดอาการท้องอืดซึ่งมักเกิดจากการเก็บข้าวกล้องธรรมดาไว้นานเกินกว่ากำหนด

กลุ่ม บริษัทศรีไทยใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้าท้องถิ่น จึงได้เริ่มทำการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวไทยใน ภาคอีสาน และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การ สร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร สร้างวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชน