PREMIUM HOM MALI

 

ข้าวหอมมะลิใหม่

นูริซ ข้าวหอมมะลิแท้ 100% เกรดส่งออก ผลิตจากสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย และปลูกได้ดีเฉพาะพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวหอมมะลินูริซได้รับการคัดสรรเป็นพิเศษจากนาข้าวที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจากพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดอุดรธานี เกษตรกรกลุ่มนี้นิยมใช้ปุ๋ยชีวภาพในการเพาะปลูกมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงทำให้ข้าวหอมมะลินูริซปราศจากสารพิษและสารเคมีตกค้าง มีความหอม นุ่มอร่อยเป็นพิเศษและยังผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน GMP/HACCP จึงมั่นใจได้ว่าข้าวหอมมะลินูริซ สะอาดและปลอดสารพิษเหมาะสำหรับบุคคลที่คุณรักและผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง

วิธีการหุง

  • ข้าวใหม่ต้นฤดู (พ.ย.- ก.พ.)  ข้าว 1 : น้ำ 4/5
  • ข้าวใหม่กลางฤดู (มี.ค.-ต.ค.) ข้าว 1 : น้ำ 1 ถึง 1.2
  • ข้าวเก่า (1 ปีขึ้นไป)  ข้าว 1 : น้ำ 1.5


สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์